دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است


یک لحظه ، دلم آن روزهای نخستینـ با تو را خواست 
.
.
.
نه حال که کنار هم بر روی یک تخت می خوابیم ولی هر کدام به سویی دیگر . . .
.
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


تو این چند ساله به اندازه صد سال تنهایی کشیدم !

اینقد تنها شدم که دیگه دو نفره بودن یا چند نفره بودن رو کلا درک نمی کنم !

.

Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


کنار هم میریدیم و می شاشیدیم !
ولی موقع خوشی که می شد همه می رفتی یه سمت دیگه !
منم اینو از ذفیقام یاد گرفتم !
ایده خوبیه پیچوندن !
یکی از رمز های موفقیته !
باور کنید بهشـ رسیدم که دارم میگم !
.
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


ما کنار هَمیم ولی یک از یک تنهاتَریم !
.
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


یه نفر ازم پرسید شغلت چیه ؟
گفتم آزاد !
گفت خب تو چه کاری بیشتر فعالیت داری ؟
گفتم : رفیق ، بی کسی های رفیقامم ، بقیه روزم توی خونه خوابم !
گفت چطوری ؟ 
گفتم زمانی که دوست دختراشون یا دوستای دیگشون ولشون میکننـ میدوننـ منـ همیشه زاپاسـ هستم !
ولی امان از روزی که زاپاسـه پنچر باشه :))
.
" تقدیم به تمام دوستان عزیز و گرامی خودم " 
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


یه نفر ازم پرسید شغلت چیه ؟
گفتم آزاد !
گفت خب تو چه کاری بیشتر فعالیت داری ؟
گفتم : رفیق ، بی کسی های رفیقامم ، بقیه روزم توی خونه خوابم !
گفت چطوری ؟ 
گفتم زمانی که دوست دختراشون یا دوستای دیگشون ولشون میکننـ میدوننـ منـ همیشه زاپاسـ هستم !
ولی امان از روزی که زاپاسـه پنچر باشه :))
.
" تقدیم به تمام دوستان عزیز و گرامی خودم " 
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


اینـ پاییز هم تمام شد و منـ دل خوش اینم که تنهایم و سیگاری در دست و به تنهایی قدم میزنم و زجر می کشم در این زندگی !
.
" Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی


اینـ فیسـ بوک و جامعه های مجازی است که دوستی های واقعی را نگه داشته است !
باور کنید بهشـ رسیدم که دارم میگم !
.
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی

یک لحظه ، دلم آن روزهای نخستینـ با تو را خواست 

.

.

.

نه حال که کنار هم بر روی یک تخت می خوابیم ولی هر کدام به سویی دیگر . . .

.

" Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی

تو این چند ساله به اندازه صد سال تنهایی کشیدم !

اینقد تنها شدم که دیگه دو نفره بودن یا چند نفره بودن رو کلا درک نمی کنم !

.

" آقای آخر - Mr last " 

  • فرشید محمودی