دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران

دست نوشته های شخصی آقای آخر در بلاگ ایران


اینـ فیسـ بوک و جامعه های مجازی است که دوستی های واقعی را نگه داشته است !
باور کنید بهشـ رسیدم که دارم میگم !
.
Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی

یک لحظه ، دلم آن روزهای نخستینـ با تو را خواست 

.

.

.

نه حال که کنار هم بر روی یک تخت می خوابیم ولی هر کدام به سویی دیگر . . .

.

" Mr last - آقای آخر "

  • فرشید محمودی

تو این چند ساله به اندازه صد سال تنهایی کشیدم !

اینقد تنها شدم که دیگه دو نفره بودن یا چند نفره بودن رو کلا درک نمی کنم !

.

" آقای آخر - Mr last " 

  • فرشید محمودی

نمی دونم چرا چشام کاسه خون گریست !

نمی دونم ، از بی خوابیه واسه فرار از خوابای پر کابوسه یا از این همه اشکه که با پرواز کردن و نشستنـ یه گنجشک بی آزارم منـ اشکم در میاد !

.

" آقای آخر - Mr last " پول زیاد چیز خوبیه ، ولی زمانی که شعور خرج کردنشو داشته باشی !
.
زیادی خود نمایی کنی ، اطرافت پر دوستای فِیک میشه یا کاملا تنها میشه که حتی با خودتم دیگه رابطه نداری !
.
پاییز که می آید آنهایی که تنهایند بیشتر عاشقـ می شوند تا آنهایی که جفت هستند . . .
.
Mr last - آقای آخر
همه چیز یه رنگ دیگه میشه زمانی که جای کشیدن نفسـ سیگار بکشی و جای خوردن غذا قرص بخوری :|
همه چیز حتی خودتم خودتو دیگه نمی شناسی
.
Mr last - آقای آخر

یه زمانی 
خیلی تنها میشی
خیلی خیلی تنها میشی
اونقدر تنها میشی که دیگه کسی سراغتم نمی گیره
بعد میای تو فیس بوک می نویسی
بدون اینکه کسی بشناستت
هر روز با آدمای دنیای واقعیت غریبه تر از دیروز میشی
به مروز زمان تنها ارتباط با سوپری محل داری و کارگز پمپ بنزین
با هیچ کس حرف نمی زنی فقط استاتوس می نویسی که از شر این تنهایی خلاص بشی
از یه طرفم اینایی که تو فیس بوکن دلشون می خواد باهم کانتکت ایجاد کنید ولی 
ولی تو دیگه جواب خودتم نمیدی 
فقط عادت داری بیای توی این صفحه آبی یه چیزی بنویسی و 
زود بخوابی . . . 
.
"خواب زیاد همان افسردگی است که به چشم نمی آید"
.
هر دو متنـ از آقای آخر - Mr last
یکشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۲